deskundig | persoonlijk | helder

deskundig | persoonlijk | helder

Disclaimer email

Bijkomende informatie omtrent de door u ontvangen e-mail.

Dit e-mail bericht en alle eventuele attachments zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het kan vertrouwelijke of geprivilegieerde informatie bevatten. Indien u dit bericht abusievelijk ontvangt, wordt u verzocht dit onmiddellijk aan ons te melden, en er voor zorg te dragen dat het originele bericht en eventuele kopieën, attachments en print-outs die daarop betrekking hebben permanent worden vernietigd. Aan de inhoud van dit bericht kunnen door derden geen rechten worden ontleend.

Van Woezik Financieel Advies, statutair gevestigd te Lent is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 09145513 en AFM 12003403. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals weergegeven op onze website. In onze algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.