deskundig | persoonlijk | helder

deskundig | persoonlijk | helder

Disclaimer

Met het bezoeken van de website www.vanwoezik.nl aanvaardt u de volgende voorwaarden:

  1. Ondanks het feit dat deze website - waaronder de homepage en de onderliggende pagina's - voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende dienstverlening problemen voortvloeien.
  2. Van Woezik Financieel Advies en haar werknemers zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de www.vanwoezik.nl. Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur binnen www.vanwoezik.nl.  Van Woezik Financieel Advies is evenmin aansprakelijk voor 'schadeveroorzakend' gebruik van de website.
  3. Aan deze website zijn - door middel van links - websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Van Woezik Financieel Advies en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze wijze met haar website verbonden websites.
  4. Indien de opdrachtgever zelfstandig via onze website een financieel product afsluit is er nimmer sprake van advies. In het geval dat de opdrachtgever advies wenst, dient deze contact met Van Woezik Financieel Advies op te nemen. Bij het online afsluiten is, aangezien het geen advies betreft, sprake van Execution Only. Indien de opdrachtgever twijfelt over de dekking, voorwaarden of iets anders, dient deze terstond contact met Van Woezik Financieel Advies op te nemen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die de opdrachtgever ondervindt door de gemaakte keuzes bij het online afsluiten van een financieel product. 
  5. Van Woezik Financieel Advies heeft het recht om - de inhoud van - de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.
  6. Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Lent onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek van de website Van Woezik, althans van de website(s) Van Woezik Financieel Advies voortvloeiende geschillen met Van Woezik Financieel Advies.
  7. Van Woezik Financieel Advies heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Van Woezik Financieel Advies zijn aanvaard.
E-mailen
Bellen
LinkedIn