deskundig | persoonlijk | helder

deskundig | persoonlijk | helder

Schade algemeen melden

Indien je een schade wilt melden op een polis welke niet via Voogd & Voogd is afgesloten, kun je gebruik malen van het algemene schadeaangifteformulier. Deze graag volledig invullen en vervolgens 'opslaan als' op de computer. Daarna graag het formulier (liefst digitaal per e-mail in PDF-formaat) retour zodat de schade verder in behandeling genomen kan worden. Voeg zo veel mogelijk bewijsstukken zoals foto's van de schade, aankoopbon, reparatieofferte e.d. toe.

Schadeaangifteformulier algemeen
Schadeaangifteformulier algemeen.pdf (547.49KB)
Schadeaangifteformulier algemeen
Schadeaangifteformulier algemeen.pdf (547.49KB)


E-mailen
Bellen
LinkedIn